Среда, 06. Новембар 2019.

ДРУГИ КРУГ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Општинско веће у Кладову расписало је Оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на коришћење 1351 хектар обрадивог пољопривредног земљишта у државној својини у 23 катастарске општине на територији општине Кладово. Право учешћа имају правна и физичка лица чији су поседи уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и да најмање три године имају активан статус. Физичко лице у власништву мора да поседује најмање пола хектара обрадивог пољопривредног земљишта у  катастарској општини у којој се налази парцела које је предмет закупа, док је лимит за правна лица минимум 10 хектара. Оглас је отворен до 19. новембра, обилазак парцела је 12. док је јавно надметање од 25. до 29. новембра по редоследу катастарских општина који је утврдила Општинска управа.