Понедељак, 06. Април 2015.

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА У ФУНКЦИЈИ ХРАМА СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

Одељење за урбанизам, грђевинарсво и

послове управног надзора

 

Сходно Закону о планирању и изградњи

(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 - одлука УС,132/2014 и 145/2014) 

ОРГАНИЗУЈЕ

 ЈАВНУ   ПРЕЗЕНТАЦИЈУ


 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за изградњу

 ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА У ФУНКЦИЈИ ХРАМА СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЈА НА КП.БР.4270  К.О.Кладово,

Општина Кладово

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА се обавља у одељењу за урбанизам  и грађевинарство Општинске управе Кладова у периоду од 07.априла до 15. априла 2015.године. Јавна презентација биће одржана  15. априла 2015.године У 16 ЧАСОВА У  ОПШТИНИ   КЛАДОВО,  УЛ. КРАЉА АЛЕКСАНДРА БР. 35, СОБА БР. 20.

 

у овом периоду заинтересована лица могу се упознати са урбанистичким пројектом  за изградњу

 помоћних објеката у функцији храма светог великомученика георгија на кп.бр.4270  К.О.КЛАДОВО,

 

 СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 7,ОО  ДО 15,ОО ЧАСОВА, СВЕ ПОТРЕБНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ДАВАЋЕ ПРИСУТНО СТРУЧНО ЛИЦЕ.

 

ПРИМЕДБЕ НА  НАВЕДЕНИ  УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  ДОСТАВЉАЈУ СЕ  У ПИСАНОЈ ФОРМИ одељењу за урбанизам Општинске управе Кладова на адресу:

ОПШТИНА КЛАДОВО, УЛ. КРАЉА АЛЕКСАНДРА БР. 35, НАЈКАСНИЈЕ ДО 15.априла 2015.године ДО 12 ЧАСОВА.