Петак, 05. Април 2013.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
Обавештавају се заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност да је поднет захтев од стране ТЕЛЕКОМ_а за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта постављања радио базне станице у Корбову и Рткову. Заинтересовани органи, организације и јавност могу извршити увид у садржину захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, и дати мишљење о поднетом захтеву сваког радног дана у времену 10,оо-14,оо часова до 21.04.2013. године у Одељењу за урбанизам,грађевинарство и послове управног надзора Општинске управе Кладово, ул. краља Александра бр. 35, соба 20. Обавештења можете преузети и детаљније се информисати овде.