Петак, 08. Мај 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

Обавештавају се корисници права по прописима у ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ (накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, остале накнаде по основу рођења и неге и посебне неге детета, родитељског и дечијег додатка као и захтеви за вештачење здравственог стања детета ради остваривања одсуства са рада ради посебне неге детета), да се Захтеви са потребном документацијом за остваривање права подносе према уобичајеној процедури, која је била у примени до почетка ванредног стања преко служби дечије заштите, које припадају општинама или градовима у којима подносилац захтева има пребивалиште, ПОЧЕВ ОД 7. МАЈА 2020.ГОДИНЕ.