Петак, 27. Децембар 2019.

Оглас за јавно надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Кладово