Четвртак, 07. Јул 2016.

Покретање активности у Рибо-комбинату ``Ђердап``

На састанку представника локалне самоуправе и делегације из Немачке дефинисани су детаљи који се односе на покретање активности у некадашњем Рибо-комбинату ``Ђердап``. Председник општине . г. Радисав Чучулановић, саговорницима из Немачке предочио је проблем због којег рибњак  површине 220 ха  није у функцији јер је 2010. године уведен стечајни поступак након чега је имовину преузела Република Србија.

На састанку су дефинисане активности које ће допринети да се покрене производња а тиме се ствара могућност за запошљавање 50 раднника.