Четвртак, 23. Јануар 2014.

Припрема неопходне пројектне документације

На основу усвојеног Плана и програма рада ЈП Дирекције за изградњу у току је припрема неопходне пројектне документације.У току је и израда Плана јавних набавки које је Дирекција, у складу са релевантним Законом, дужна да достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији до 31.јануара.Стручне службе раде на процени вредности радова,добара и услуга који су неопходни за планирање,изградњу и одржавање комплетне  инфраструктуре у кладовској општини.