Четвртак, 31. Октобар 2019.

ПРОМОВИСАН ТУРИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ

Намера Пројекта "Лајт он" који се спроводи у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Румунија-Србија је да се афирмишу туристички потенцијали у Дунавском региону, односно у општинама Кладово и Дробета Турну Северин, наглашено је на премијерној пресс презентацији одржаној у Кладову.

Од његове реализације очекује се да се повећа број туриста у том региону, али и да утиче на развој економије, отварањем нових радних места и привлачењем потенцијалних инвеститор - појаснио је Разван Галбену из Асоцијације "Мод оф лифе" из Дробете Турну Северина која је лидер на пројекту.
Вредност пројекта који се финасира из фондова ЕУ је 424.903 евра, од чега општини Кладово припада 177.910 евра наглашено је на презентацији у вили "Ружа".
Идеја пројекта је да се на језеру у градском парку у Кладову инсталира Холограмска пројекција и интерактивни пано у граду, који ће бити повезани са истим у Дробети Турну Северин са намером да се поспеши туристичка понуда у тим срединама, истакао је Давид Ђурђевић директор ТОО Кладово.
Лидер на пројекту је Асоцијација Мод оф лифе, партнери су Туристичке организације Дробете Турну Северин и општине Кладово.
Локална самоуправа чини низ конкретних мера да Ђердапско подручје представи као озбиљну дестинацију на туристичкој мапи Србије. То је један од четири пројекта укупне вредности 2,5 милиона евра које локална самоуправа спроводи са партнерима из Румуније. Рок за његову реализацију је 12 месеци - истакао је Саша Николић председник општине Кладово.