Понедељак, 24. Аугуст 2020.

СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На одржаној седници Општинског већа, једногласно је усвојен предлог Одлуке о расподели средстава за суфинансирање програма које реализују цркве и верске заједнице, којима је Комисија за спровођење конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама расподелила 3.911.118 динара. Црквеној општини Кладово одобрен је износ од 1,5 милиона динара, за радове на трему и опремање објекта Парохијског дома у Кладову, у Подвршкој је дато 511. 111 динара за столарске радове на објекту, док ће се Програм Црквене општине Ртково суфинансирати са 200.000 динара за изградњу помоћног објекта. За текуће одржавање Парохијског дома у Брзој Паланци и реконструкцију крова објекта цркве у Великој Врбици одобрено је по 355.556 динара. Црквена општина Нови Сип добила је 200.000 динара, док ће се радови на изради спољне фасаде манастира у Манастирици финансирати са 511.111 динара.

Чланови Већа дали су сагласност на измене ценовника машинских услуга и ценовника рада радника, али и за пружање других услуга ЈП “Комуналац”. На седници је такође усвојена и Одлука о давању у закуп и на коришћење 44,6 ха обрадивог пољопривредног земљишта у државној својини у КО Кладово и Давидовац, након што је та Одлука добила сагласност Министарства пољопривреде, а земљиште је дато у закуп на период од 15 година. На јавној лицитацији у првом кругу понуђено је 1166,7 хектара обрадивог пољопривредног земљишта у 23 катастарске парцеле на територији општине Кладово. Право учешћа имала су физичка и правна лица, која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године.