Понедељак, 27. Новембар 2017.

Седница Савета за безбедност

Безбедоносна ситуација у општини Кладово је стабилна, наглашено је на

седници Савета за безбедност којом је председавао Радисав Чучучановић

председник општине. Чланови  Савета идентификовали су појаве које се

манифестују у области крининалитета , у сегменту нарушавања јавног

реда  и мира и дефинисали су  правце деловања.

Активности у наредном периоду имају за циљ превентивно деловања, а

то подразумева и израду Стратегије у којој ће бити садржан сет мера

које ће допринети да се безбедносна ситуација у општини Кладово

подигне на виши ниво, јер је то у интересу свих грађана истакао је

Чучулановић. На седници Савета за безбедност  формиран је тим  који ће

сачинити детаљну анализу  стања безбедности  на терену. Дефинисани

су рокови, а за секретара је именован Драган Новаковић заменик

председника општине Кладово.