Петак, 04. Аугуст 2017.

Седница већа

На  39. седници Општинског Већа усвојен је Извештај о реализацији буџета општине Кладово за првих шест месеци  ове године. Буџетски приходи износе 283,3 милиона динара  и реализовани су са 40 одсто од плана. Укупни буџетски приходи су 274,1 сопстевни приходи су 7,3, док је из  донација оприходовано 1,8 милиона динара. Расходи и издаци буџета општине Кладово у периоду јануар- јун износе 243,3 милиона динара односно 33 одсто од плана, тако да је забележен суфицит од близу 40 милиона динара.

Чланови општинског већа једногласно су усвојили предлог Одлуке о максималном броју запослених  на неодређено време  у систему локалне самопураве за 2017. годину. Максималан број запослених по организационим облицима у систему локалне самоуправе Кладово је 325 извршилаца.

Већници су усвојили и предлог Одлуке о висини награде за најбоље ђаке, ученицима генерације следује по 10, а носиоцима Вукове дипломе и награђеним на републичким такмичењима и њиховим наставницима по 5.000 динара.

Чланови општинског већа усвојили су  и предлог Одлуке  о корекцији цене грејања  која је повећана за 9,3одсто и од 1. августа износи  5,32 динара  по киловат часу  за стамбени и пословни простор са мерним уређајима. Повећана је и цена воде  на 39,55 динара по кубику за  стамбени, односно на 54,8 динара за пословни простор ,коригована је и надокнада за канализацију која износи 37 динара за стамбени односно 50 динара по кубику за пословни простор.

Општинско веће расписало је и награду у износу од 100.000 динара лицима која пријаве починиоце пожара.