Петак, 10. Новембар 2017.

Скупштинско заседање

На седници СО Кладово одборници су усвојили Извештај о реализацији

буџета општине Кладово за  девет месеци  ове године.Буџетски приходи

износе 428,8 милиона динара  и реализовани су

са 56 одсто од плана, док су расходи  368,8 милона  динара, односно

45,5 одсто од плана тако да је забележен суфицит од 60 милиона

динара.Одлука о измени и допуни буџета општине Кладово за 2017.годину

добила је подршку одборничке већине. Повећања на приходној страни

општинске касе нема  већ се у оквиру утврђених износа  спроводи

прерасподела како би се омогућило несматано функционисање корисника

буџета до краја године. Чланови локалног патламента усвојили су и

предлог Одлуке о усклађивању са законским прописима  пословања

Библиотеке "Центар за културу Кладово " и Туристичке организације

општине Кладово. Њихове активности у наредном периоду одвијаће се у

установи Народна библиотека  Кладово, док ће Туристичка организација

променити

име у Организацију за туризам и културу општине Кладово чиме ће

преузети  већи део делатноисти досадашњег Центра за културу.

Одборници су усвојили и  Годишњи План рада и припремно-предшколски

Програм активности  Предшколске установе "Невен" као и  Локални

акциони план  за унапређење положаја  избеглих, интерно расељених

лица,  тражиоца азила и миграната   за период  од 2017. до 2020.

године. Подршку је добио и  предлог Одлуке о локалним комуналним

таксама којом је планирано да се уведе  локална такса за заузеће

јавних површина  цевоводима,водним, фекалним и дренажним системима,

као и предлог Решења о именовању Давида Ђурђевића досадашњег

вршиоца дужности за директора ТОО Кладово.У раду седнице учествовало

је 25 од 28 одборника колико их је у скупштинским клупама.