Среда, 10. Јун 2020.

Изградња водозахвата у Подвршкој реци у насељу Подвршка –прва фаза

Назив набавкеИзградња водозахвата у Подвршкој реци у насељу Подвршка –прва фаза
Рок за подношење понуда је 18.06.2020. до 11 часова