Петак, 04. Септембар 2020.

ПРОЈЕКТОВАЊЕ, НАБАВКА, ИСПОРУКА, МОНТАЖА ОПРЕМЕ И ИЗГРАДЊА ТОПЛОВОДА ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ НОВЕ ТОПЛАНЕ НА БИОМАСУ „ПЕМЦИ 1“ СА ПОСТОЈЕЋИМ ТОПЛАНАМА „ЦЕНТАР“ И „ПЕМЦИ“ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ТОПЛАНА „ ( 3.фаза)

Назив набавке: ПРОЈЕКТОВАЊЕ, НАБАВКА, ИСПОРУКА, МОНТАЖА ОПРЕМЕ И ИЗГРАДЊА ТОПЛОВОДА ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ НОВЕ ТОПЛАНЕ НА БИОМАСУ „ПЕМЦИ 1“ СА ПОСТОЈЕЋИМ ТОПЛАНАМА „ЦЕНТАР“ И „ПЕМЦИ“ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ТОПЛАНА „ ( 3.фаза) 
Рок за подношење понуда је 25.09.2020.g. до 12,00 часова