Четвртак, 12. Новембар 2020.

Услуге Израда стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја општине Кладово за период 2021. – 2026. године.

Услуге Израда стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја општине Кладово за период 2021. – 2026. године.
Рок за достављање понуда је  20.11.2020 године.