Четвртак, 22. Април 2021.

Oдсек за јавне набавке

 
 
        Контакт е-маил: kladovojn@kladovonet.com

        Годишњи план јавних набавки са изменама
 
      2021 


        2020

        2.Измена 1
        3.Измена 2
        4.Измена 3
        5.Измена 4
        6.Измена 5
        7 Измена 6
        8 Измена 7
        9 Измена 8
 

     2019
     Правилници