Среда, 04. Септембар 2013.

Јединствени бирачки списак

 

 

Поштовани грађани,

Ступањем на снагу Закона о јединственом бирачком списку Републике Србије, проверу ваших података у бирачком списку можете вршити увидом на веб адреси https://upit.birackispisak.gov.rs/