Петак, 23. Аугуст 2013.

Питајте надлежне

Поштовани грађани,

На овој страници можете постављати питања надлежним лицима у општини Кладово, како функционерима локалне самоуправе, тако и директорима јавних предузећа и установа.

Молимо Вас да Ваша питања буду прецизна и да у складу са облашћу на коју се садржина питања односи, буду упућена на праву адресу.

На страницама овог сајта, као и на маил који будете оставили, у разумном временском року биће достављен, односно објављен одговор на постављено питање.

Надлежни у општини Кладово

 

Председник општине

Заменик председника општине

Председник скупштине општине

Начелник Општинске управе