Четвртак, 07. Март 2019.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

ОБРАЗАЦ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

ОБРАЗАЦ - БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ - ПЕРИОДИЧНИ / ЗАВРШНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ОБРАЗАЦ ПЕРИОДИЧНИ / ЗАВРШНИ НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ

Извештај Комисије за спровођење поступка за доделу средстава из буџета општине Кладово удружењима грађана у 2019.години